Wednesday, March 28, 2007

Världsutställningen på Montjuic i Barcelona 1929

Medan tyskarna lät Ludwig Mies van der Rohe rita deras Barcelonapaviljong, kontrakterade Sverige Peder Clason (ja, son till Isak Gustaf Clason) att gestalta den svenska paviljongen till världsutställningen på Montjuic i Barcelona 1929. Efter utställningen hamnade paviljongen (som inte bara bestod av det fyrliknande tornet) 1931 i Berga, trots namnet, en liten stad i Pyrenéerna där den fungerade som Barcelona stad flickskola fram till Francos trupper tog över den och började använde den som kasern. Träbyggnaden från Örbyhus Ångsåg i Tierp stod i Berga tills på 60-talet och förfallet satt in. Clasons paviljong revs 1962. Men sedan länge finns den något bizarra ambitionen att rekonstruera TORNET i Montjuïc Barcelona - läs mer >>> här.
http://www.quediario.com/blogs/14534/