Thursday, November 10, 2005

Ajuntament de Barcelona Alberto Fernández Díaz, Regidor-Presidente del Grupo Municipal del Partido Popular

Amigos/as
Para vuestro conocimiento publicamos copia de la enmienda (Ruego) presentada por el Regidor-Presidente del Grupo Municipal del Partido Popular de Cataluña. Sr. Alberto Fernández Díaz.
Para los amigos/as de la Torre de Suecia en Montjuïc y el Consulado General de Suecia en Barcelona ha sido gratificante la postura ante esta iniciativa del Partido Popular de Cataluña.
Para su traducción al castellano http://www.softcatala.org/traductor/index.php


Ajuntament de barcelona M0307/5728
Alberto Fernández Díaz
Regidor-President Grup Municipal Partit Popular de Catalunya
Piaca Sant Jaume, s/n, 3a 08002 Barcelona Teléfon 93 402 74 92 Fax 93 402 74 36 E-mail: afernandezdiaz@mail.bcn.es
COPIA

Alberto FERNÁNDEZ DÍAZ, Regidor-President del Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya, d'acord amb els articles 64.2 i 98 del Reglament Orgànic de l'Ajuntament de Barcelona, per ser contestada per escrit, per l'Alcalde-President o Regidor en qui delegui,
Durant l'Exposició Internacional de 1929 es va construir, per a l'ocasió, el pavelló i la torre de Suècia. El regne de Suècia mitjancant el seu Comissari General de Suècia, Sr. Albert Wingvist, va donar en possessió el pavelló i la torre esmentades a l'Ajuntament de Barcelona (així consta a l'Arxiu Nacional de Suècia el 5 de febrer de 1931) formant part, des d'aquest moment del patrimoni municipal de Barcelona. La Comissió de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona va acordar crear una colònia escolar permanent de Atura amb capacitat per a 300 nenes de Barcelona per a la qual cosa va obrir un concurs entre els ajuntaments de Catalunya situats en zones de montanya. A la fi l'Ajuntament de Barcelona va acceptar els terrenys de l'Ajuntament de Berga per ubicar-hi. Aquesta Torre fou destruïda durant la guerra.
El pavelló de Suècia era un dels més grans de la Exposició Internacional de Barcelona de 1929, situat en la zona de l'Estadi de Montjuïc. Fou dissenyat per l'arquitecte suec Peder Clason (1894-1956). Es tractava d'un edifici en forma de caixa de mistos, amb fusta. Al seu costat s'aixecava una torre piramidal de base triangular, coronada per tres anells de fusta sobreposats, que durant l'exposició actuava com a far acompanyat amb tres corones en els seus tres costats. El lloc que ocupa el "Jardí de la Climatització en Montjuïc" era on s'ubicava la Torre.
Un grup de suecs, amics de la Torre de Suècia de 1929 moguts per la recuperació de la memòria històrica de Suècia a Barcelona volen recuperar el patrimoni cultural i defensar la presencia de Suècia a la ciutat comtal. Per això, han posat en marxa una campanya de patrocini i conscienciació de la importància de la recuperació de l'esmentada torre entre residents suecs a Barcelona, empreses compromeses socialment i patrocinadores de l'Exposició Universal de 1929, etc.

Aquest Regidor-President formula el següent,
PREC

1. S'estudií la possibilitat de iniciar els mecanismes adients dirigits a la reconstrucció de la Torre de Suècia de 1929 en el mateix indret que va ocupar en Montjuïc durant la Exposició Internacional de 1929.
2. Que la reconstrucció de la Torre siguí fidel als projectes originals de la torre realitzada amb fusta de Suècia i seguint les recomanacions del Museu de Arquitectura de Estocolm per evitar situacions com la produïda amb la Construcció del pavelló en Berga. ( Amb la aprovació de la Generalitat de Catalunya el 27 de maig de 1988 que no va seguir els criteris històries suecs i, en especial, per el Consell Nòrdic de la Fusta).
Alberto FERNÁNDEZ DÍAZ
Barcelona, 25 d'octubre de 2005
05PTES 301.DOC

TALLER DE PROYECTO barcelona@jaironarvaez.com
Barcelona 10 de octubre de 2005