Monday, October 03, 2005

Peder Clason Biografi

Från Nationalencyklopedi:
Clason släkt, enlig obestyrkt släkttradition härstammande från vallonsläkten .
Johan Clason, var far till svenske konsul i London, sedermera disponenten för graninge bruk i Ångermanland Johan Clason. (1704-1790) och till stor köpmannen Isaac Clason. (1710 – 1772) i Stockholm. Den senares son brukspatronen Isaac Gustaf Clason. (1748 –1804) på Furudals Järnbruk i Dalarna var far till brukspatronen där Isaac Gustaf Clason. (1781 –1856). Dennes son direktören vid järnkontoret Isaac Gustaf Clason. (1808 – 1880) var far till Isak Gustaf Clason (1856 – 1930) arkitekt professor. Son var far till arkitekterna.
Gustaf Clason (1893 – 1964) och
Peder Clason (1894 – 1956)
.
Peder Clason (1894 - 1956)
.
Peder Clason., arkitekt (f.21/5 1894),Avlade arkitektexamen vid tekniska högskola. 1918 studerande därefter vid Konsthögskola och blev efter utrikes studieresor arkitekt i Byggnadsstyrelsen 1925, var led, av militära byggnadsutredningen 1940 – 1942, blev byråchef i Flygförvaltningen 1943 och chefarkitekt i Fortifikationsförvaltningen 1946, Clason, har i nyantik stil utformat kronprinsessan Margaretas minnesplats i Hälsingborg och vidare uppfört Apotekarsocieteten hus i Stockholm, Svenska studenthemmet i Paris 1931 och ett flertal nybyggnader för flygvapnet 1936 – 1940. Clason, har dessutom gjort ritningar till flera Svenska utställningspaviljonger i Barcelona 1929 och Bryssel 1935.
Mera om Clason släkt Litt.: Nationalencyklopedin, och Svenska Släktkalender http://www.ne.se/

Jairo NarváezTALLER DE PROYECTObarcelona@jaironarvaez.com
Barcelona, den 2 oktober 2005